MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR VE KONU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Trizone Tedarik Kozmetik Diş Tic.Ve Paz. A.Ş. (SATICI/TRIZONE) tarafından 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik uyarınca www.yooyustore.com  adlı internet sitesinde (Site) yer alan ürünleri Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla satın alan gerçek kişiyi (ALICI) aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ile ilgili detaylar hakkında bilgilendirmek amacıyla yapılmaktadır. Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi (Sözleşme) Site’de mevcut olup, ALICI dilediği zaman işbu metinlere ulaşım sağlayabilecektir.

ALICI ve SATICI ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. SATICI’YA AİT BİLGİLER

Şirket Adı                          : TRİZONE TEDARİK KOZMETİK DIŞ TİC.VE PAZ. A.Ş.

MERSİS No                      : 0859101447500001

Ticaret Sicil Müdürlüğü ve

Ticaret Sicil Numarası     : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü – 163040-5

Vergi Daire ve

Vergi Numarası                : Beşiktaş Vergi Dairesi /859 101 4475

Şirket Adresi                    : Ayazağa Mah. Mimar Sinan Sok Seba Office Blok No:21d İç Kapı

                                             No:1 Sarıyer/ İstanbul

Şirket Telefonu                : 08502418148

Kep Adresi                       : trizonetedarik@hs01.kep.tr

Şirket e-posta adresi       : info@trizonetedarik.com 

 

 

 

 

 1. TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

Hizmet

: Bir ücret veya hak karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen Ürün sağlama şeklindeki tüketici işleminin konusu,

Ürün/ler

: Site’de TRİZONE tarafından belirlenen ve alışverişe konu olan taşınır Ürünü ifade    eder.

3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

3.1. Ürün/ler’in temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) Site’de yer almaktadır. Ürünün temel özellikleri hem ürünün ilanının yer aldığı ilgili sayfada, sipariş özeti sayfasında yer almaktadır.

3.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar TRIZONE tarafından güncelleme yapılana dek geçerli olacaktır. TRIZONE’un süreli olarak fiyat ilan etmesi halinde ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

3.3. Sözleşme konusu Ürün’ün tüm vergiler,kargo ve sair masraflar dâhil satış fiyatı sipariş özeti (Sepet) sayfasında yer aldığı gibidir.

3.4. ALICI, SATICI’nın ifa ettiği Ürün’leri hiçbir şekilde ticari amaçlarla kullanmayacağını, işbu Sözleşme’de açıkça belirtilmeyen hiçbir yetkinin kendisine devredilmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5. Borçlar Kanunu kapsamında mücbir sebep sayılan tüm hallerde ve/veya umulmayan hallerde ve/veya bozucu şartlarda, SATICI yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmaz. Bu ve bunun gibi durumlar, SATICI için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için SATICI’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

4. CAYMA HAKKI

4.1. ALICI Ürün’ün kendisine tesliminden itibaren, hiçbir gerekçe göstermeksizin 14 (on dört) gün içinde cayma hakkını kullanarak Ürün’ü iade edebilir.

 1. a)Cayma hakkına ilişkin sürenin hesabında tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen Ürünlerde, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son Ürünü teslim aldığı gün,
 2. b)Birden fazla parçadan oluşan Ürünlerde, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

4.2. ALICI, cayma hakkı kullanım bildirimini Site üzerinden SATICI’ya ulaştırır. Cayma hakkının kullanımına ilişkin prosedür ve süreçler ALICI’ya Site üzerinden sağlanır. SATICI, işbu Sözleşme’nin başta 5. Maddesi olmak üzere diğer ayrık hükümlerine halel gelmeksizin ALICI’nın yapacağı cayma beyanının kendisine ulaşmasından itibaren 14 (on dört) gün içinde Ürün/hizmet bedelini iade etmekle yükümlüdür. Şu kadar ki; ALICI’nın, SATICI’nın belirlediği şartların gerçekleşmesine bağlı olarak asıl alışverişte faydalanabileceği çeşitli indirimler (kargo ücreti,sepet indirimi ve sair indirim ve faydalar) iade süreci neticesinde söz konusu şartların artık gerçekleşmediğinin anlaşılması halinde ALICI’ya iade edilmez veya iade edilecek ürün tutarından indirilir.

4.3. Söz konusu Ürün/hizmet bedeli ALICI’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden yapılır.

4.4. ALICI, cayma hakkına ilişkin bildirimi SATICI’ya yönelttiği andan itibaren, 10 (on) gün içinde Ürün’ü SATICI’ya geri gönderir.

4.5. ALICI cayma süresi içinde Ürünü, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

4.6. ALICI iade edeceği Ürün’ü SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi ile SATICI’ya gönderdiği sürece, iade kargo bedeli SATICI’ya aittir. İade için ALICI’nın bulunduğu yerde SATICI’nın anlaşmaları kargo şirketi şubesi bulunmaması halinde ALICI herhangi bir kargo şirketiyle gönderebilecektir, bu halde kargo bedeli SATICI’ya aittir. ALICI’nın iade edeceği Ürün’ü SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve Ürün’ün kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir.

4.7. Ürün ile beraber fatura da mevcut olması halinde, ilgili iade bölümü de doldurularak ve ALICI tarafından imzalanarak teslim edilmelidir. Ancak ALICI’nın kurumsal fatura istemesi halinde ilgili ürünün iadesi için iade faturası kesmesi veya mümkünse süresi içerisinde ticari faturayı kendi sistemlerinden reddetmesi gerekmektedir.

4.8. Cayma hakkının kullanılmasıyla beraber ALICI ve SATICI arasındaki yan sözleşmeler masraf, tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erer.

5. CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI

5.1. ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

 1. a)Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan Ürün veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler
 2. b)Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan Ürünlere ilişkin sözleşmeler
 3. c)Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek Ürünlerin teslimine ilişkin sözleşmeler

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan Ürünlerden; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 1. d)Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan Ürünlere ilişkin sözleşmeler.
 2. e)Ürünün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 3. f)Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 4. g)Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi Ürünlere ilişkin sözleşmeler.

 1. h)Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Sözleşmeye konu Ürün’ün Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin uygulama alanı dışında bırakılmış olan (SATICI’nın düzenli teslimatları ile ALICInın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) Ürün/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde ALICI ve SATICI arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır.

6. GENEL HÜKÜMLER

6.1. ALICI, SİTE üzerinden vereceği siparişlerde birden fazla Ürün/hizmet sipariş verebilecektir. SATICI, ALICI’nın birden fazla Ürün/hizmet siparişler için birden fazla fatura kesebilecektir. ALICI, SATICI tarafından kendisine birden fazla fatura keserek kendisine gönderilmesini kabul eder. Şüpheye mahal bırakmamak bakımından belirtilmelidir ki, SATICI, ALICI’nın birden fazla aldığı ürünlerin teslimatını mevzuattaki yasal süre içerisinde kalmak koşuluyla farklı zamanlarda gerçekleştirebilecektir.

6.2. ALICI, İnternet Sitesi üzerinden vereceği siparişlerde kurumsal fatura seçeneğini seçmesi durumunda SATICI tarafından kurumsal fatura kesilebilecektir. ALICI’nın İnternet Sitesi üzerinden bildireceği vergi kimlik numarası ve vergi dairesi bilgileri uyarınca SATICI kurumsal faturayı düzenleyecektir. Belirtilen bilgilerin doğru ve eksiksiz girilmesi tamamen ALICI’nın sorumluluğundadır.

6.3. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak yasal süresi içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir. SATICI sattığı ürünleri anlaşmalı kargo firmaları aracılığı ile ALICILAR’a göndermekte ve teslim ettirmektedir. Kargo firmasının ALICI’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde ALICI’nın Ürün’ü kargo firmasının SATICI tarafından bildirilen yakın bir diğer şubesinden teslim alması gerekmektedir. İnternet sitesinde "tahmini teslimat tarihi" şeklinde belirtilen ürünlerin, teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu ürünler mevzuatta belirtildiği üzere en geç 30 gün içerisinde ALICI’ya teslim edilecektir.

6.4. Genel olarak aksi belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI’ya aittir.

6.5. Ürünler’in, teslimatı anında ALICI’nın bildirdiği adresinde bulunmaması durumunda, SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI’nın sorumluluğu olacaktır. Ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmamasından veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ALICI’nın Ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler ALICI’ya aittir.

6.6. ALICI, Ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

6.7. ALICI, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürün'ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli SATICI’ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı ulaşmadığı takdirde, SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün'ü teslim etmeyebilir. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finans kuruluşunun Ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI’ya ait olmak üzere SATICI'ya iade edilir. SATICI'nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halde saklıdır. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

6.8. Ürün’ün satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar nedeni ile yasal 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi halinde SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durumun sonlanarak teslimatın tamamlanmasını bekleyebilir.

6.9. Sipariş iptallerinde ürün bedeli tahsil edilmiş ise ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın Bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder.

6.10.Mesafeli sözleşmeleri yönetmeliği 16/4 gereğince böyle bir durumda tüketiciden alınan paranın tüm masraflarıyla birlikte iadesine hükmediyor.

7. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında ve işbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlığın çözümünde, şikâyet ve itiraz başvuruları, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, Üyenin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapılabilecektir.

 1. YETKİLİ HUKUK

8.1. İşbu Sözleşme’nin geçerliliği, yorumlanması ve uygulanmasından doğacak sair uyuşmazlıkların çözümünde Türk hukuku uygulanacaktır.

8.2. Taraflar arası hukuki ilişkinin yabancılık unsuru taşıması halinde ALICI, çıkabilecek tüm hukuki sorunlarda kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmadan Türk hukukunun uygulanacağını, Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un kanunlar ihtilafı kaidelerinin uygulanmasını talep etmekten feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder

 1. SİTENİN İŞLEVSELLİĞİNİ ETKİLEYEBİLECEK KORUMA ÖNLEMLERİ

 

SATICI, işbu Sözleşme konusu Ürün/hizmet kalitesinin arttırılması ve/veya Üyelere sunduğu hizmet kapsamındaki içeriklerin hukuka aykırı kullanımını engelleme ve/veya yetkisiz 3. kişiler tarafından güvenli ve yasal olmayan yöntemlerle içeriklere erişimi engelleme amacıyla SATICI için belirlenen teknik kullanım kriterlerini gerekli görüldüğünde tek taraflı olarak değiştirilebilmektedir.

 

 1. SİTE’NİN DONANIM VE YAZILIMLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

 

Site kapsamında SATICI’ya sunulan servislerden yararlanmak için uygun bir internet bağlantısına sahip olunmalıdır. Site, SATICI’nın kullanım türüne göre sabit internet veya mobil internet üzerinden veri akışı ile gerçekleşen bir servis olması sebebiyle SATICI’nın bağlantı kurduğu internet paketinin kotasını etkileyebilmektedir. Bu bağlamda Site’de geçirilen zamana göre SATICI’ların bağlantı kurmuş olduğu internet paketlerine etki eden kota tüketimi değişiklik gösterebilmektedir.

 

 1. DELİL SÖZLEŞMESİ

 

ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

12.1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

 

12.2. Site’yi bilgilendirme ve güncellemeler bakımından düzenli kontrol etmek ALICI’nın sorumluluğundadır.

 

 

Bize Whatsappdan Ulaşın Tüm Sorularınız İçin Destek Temsilcisi Şu Anda Online!
x
Tüm Sorularınız İçin Destek Temsilcisi Şu Anda Online!